Nově akreditovaný obor podle mluvčí pomůže studentům získat inženýrské základy a následně mohou pokračovat ve studiu už v některém specializovaném oboru. "Tento obor je v České republice zcela unikátní. Je určen studentům, kteří hledají široký teoretický a přírodovědný základ pro studium technických oborů. Osvojí si v něm znalosti matematiky, fyziky a chemie, a tím si rozšíří možnosti své budoucí specializace a uplatnění," uvedl rektor univerzity Ivo Vondrák.

Připomněl, že z nového bakalářského oboru budou moci zájemci pokračovat například studiem nově připravovaného oboru zaměřeného na superpočítání, který univerzita připravuje pro příští rok. "Tuzemský trh práce trpí dlouhodobým nedostatkem technicky vzdělaných absolventů. Tento paradox ještě podtrhuje fakt, že průměrné nástupní mzdy absolventů technických oborů výrazně převyšují mzdy jejich humanitně profilovaných kolegů, kteří navíc jen obtížně shánějí zaměstnání," uvedla Janoušková.

Vedle nového studijního oboru mají ale maturanti nebo další zájemci o studium šanci začít studovat i některé další obory, které škola nabízí. Fakulty totiž vypsaly druhá kola přijímacích řízení. Přihlášky na ně bude možné podávat ještě během prázdnin. Konkrétní obory, pro které jsou druhá kola vypsána, termíny a podrobné podmínky pro podání přihlášek lze najít na webových stránkách jednotlivých fakult.

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava má více než 165 let dlouhou tradici. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium na sedmi fakultách. Univerzita pracuje nebo se podílí na mnoha projektech v oblasti výzkumu a vývoje. Spolupracuje také s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Bližší informace lze najít na webových stránkách www.vsb.cz.