"Nový obor je určen výhradně pro lidi z praxe, kteří například nedostali šanci studovat nebo prostě jen po střední škole nevěděli, který obor by jim byl blízký," uvedl proděkan fakulty Radek Čada. "Obor je koncipován pro středoškolsky vzdělané lidi, kteří pracují v průmyslových podnicích zabývajících se energetikou. Po tříletém studiu bude člověk bakalář energetik, navázat pak může inženýrským studiem," dodal.

Podle vedoucí katedry energetiky Dagmar Juchelkové byl nápad, založit nový obor, reakcí na požadavky firem, s nimiž katedra spolupracuje. Na přípravě oboru se sami odborníci z praxe podíleli. "Potřebný je vzhledem k tomu, že chybí energetici obecně v celé České republice. Naši energetici, kteří tady končí v denním studiu, tak ti jsou většinou rozebíráni nejenom po České republice, ale i v zahraničí," uvedla Juchelková.

Vznik oboru vítá i ředitelka pro lidské zdroje společnosti Veolia Energie ČR (dříve Dalkia) Martina Laimarová. "Nám v průběhu příštích pěti let odejde do důchodu asi 300 zaměstnanců, neřeknu přesně kolik to bude kmenových energetiků, ale každopádně bych si tipla kolem 200," uvedla Laimarová. Společnost v celé ČR zaměstnává 2300 lidí. "Energetika 21. století bude určitě přínosná, protože je pro zaměstnance, kteří se dál chtějí vzdělávat a cítí, že v rámci jejich pracovního výkonu potřebují ještě něco víc," doplnila.

Podle vedoucí katedry energetiky je třeba dát lidem z praxe šanci se dále vzdělávat. Navíc tito lidé už vědí, co chtějí v životě dělat. Čas věnovaný studiu tak nechtějí promrhat. "Nechodí na přednášky, aby během nich koukali do notebooku na videa nebo pokecali s kamarády," míní.

Podle ní je studijní program zaměřen tak, aby propojil různé obory, které energetici mohou v praxi využít. "Máme zpětné vazby z průmyslových podniků, že studenti třeba absolutně nerozumí ekonomice, že jsou schopni něco hezky namalovat, spočítat, ale pak to stojí desetkrát tolik, že si to podnik nemůže dovolit, a to je neuplatnitelné," uvedla Juchelková. Kromě ekonomiky se tak studenti dozví například i informace o úpravě paliv nebo si budou moci zkvalitnit jazykové vzdělání.

O nový studijní program je už nyní velký zájem. Škola ho otevírá pro 30 studentů a už v prvním kole přijímacích zkoušek se přihlásilo 50 zájemců. Jedním ze studentů bude i Jan Kuzma, který pracuje jako technik pro systémy vytápění. "Jdu do toho, abych si zvýšil kvalifikaci a měl i vyšší uplatnění na trhu práce," uvedl Kuzma.