Do projektu se zapojila více než stovka firem a 36 škol. Žáci chodili na praxe do firem, projekt podporoval komunikaci obou stran a vypracovával systémová doporučení. Celkem bylo na jeho aktivity vydáno 106,5 milionu korun ze státních i evropských dotací.

Ministr školství Marcel Chládek považuje za nutné, aby se praxe studentů uskutečnila v reálném prostředí firem a aby bylo v odborných školách i na učilištích praxe více. Připomněl, že školy nemohou mít k dispozici nejmodernější vybavení, jaké používají podniky. Projekt bude podkladem pro systémové změny, jejich návrhy by měly být hotovy do konce roku.

V souvislosti se spoluprací škol a firem by také měli učitelé odborných předmětů chodit na povinné praxe do podniků. Měla by se také oddělit funkce kariérového a výchovného poradce na základních školách. Od toho si ministerstvo slibuje zlepšení kariérového poradenství, žáci by se měli dozvědět kvalitnější informace o možnosti dalšího studia.

Podle Chládka firmy spolupráci se školami uvítají. "Hlavní zájem firem by měl být ten, že chtějí mít kvalitního pracovníka, který ve spolupráci s českým školstvím bude plnit jejich požadavky," uvedl. Podniky podle něj vedle odborných znalostí žádají jazykovou vybavenost v daném oboru, flexibilitu a schopnost pochopit úkol nebo řídit tým.