Metodiku do Česka přivezli lidé specializující se na bojová umění a sebeobranu. Do výběrového řízení na získání grantu se zapojil český klub F.A.S.T. Defense, což je obdobná metodika sebeobrany a odolnosti vůči stresu určená pro dospělé.

Program je rozdělený na dvě části, prevenci šikany a bezpečnostní pravidla v kontaktu s cizím člověkem. Program je primárně zaměřen na to, jak se do konfliktní situace nedostat. Když už se do ní dítě dostane, učí ho konflikt rychle vyřešit a opustit prostor, kde hrozí nebezpečí. Fyzická sebeobrana je krajní možností.

Například v kontaktu s agresivním spolužákem se děti učí v první řadě hlasitě projevit nesouhlas, čímž mimo jiné získají svědky. V případě neúspěchu incident ohlásit učiteli nebo řediteli, v dalším kroku se obrátit na rodiče. Fyzické násilí je poslední možností.

V kontaktu s cizím člověkem jsou děti zase upozorňovány, aby si hájily svůj osobní prostor. Učí se, že přiměřená vzdálenost, do které se mohou cizí lidé přiblížit, je větší než v případě přátel či známých. Znovu je zásadní, aby daly jasně najevo, že se jim jednání nelíbí.

Žáci se učí situace řešit pomocí takzvaných konfliktních scénářů, dítě postupně zvládá čím dál náročnější situace. "Zásada je, že dítě musí vždy zvítězit. Výhra je důležitá, aby se zafixoval správný model," uvedl instruktor programu Jaroslav Kolcun. Dítěti s problémy pomáhá kouč.

Realizátoři programu upozorňují, že ho nepovažují za jediný správný na poli preventivních programů pro děti. Těch existuje celá řada, většina je zaměřena právě na žáky základních škol. Česká školní inspekce při nedávném prověřování zabezpečení škol zjišťovala mimo jiné to, nakolik se školy zapojují do projektů na podporu bezpečnosti. Činí tak 48,4 procenta škol, nejvíce se účastní projektů BESIP (26 procent).