Volba kandidáta na rektora se uskuteční 19. listopadu, pro zvolení je třeba nadpoloviční většina hlasů všech senátorů, tedy alepsoň 30 z 59. Kompletní volební programy kandidátů jsou na webu univerzity.

"Důležité je odlišit se od průměru univerzit srovnatelného typu, tedy formulovat body excelence, na nich stavět strategii. Tomu musí předcházet důkladný sběr dat, analýza," řekl ke svému programu Čepička. Podle něj je nutná transparentnost veškerých procesů, včasné poskytování podkladů, efektivní jednání v menších pracovních skupinách, zlepšení vnitřní komunikace. V rámci univerzity by rád zefektivnil procesy a činnosti, více by se zaměřil na mezinárodní granty, studentskou mobilitu. Výzkumná centra by ve financování oddělil od zbytku univerzity jako samofinancovatelná.

Větší ekonomickou autonomii fakult a pracovišť, tedy decentralizaci ekonomických procesů, prosazuje jako jednu z priorit Demjančuk. Současný způsob rozdělování státní dotace označil z pohledu své katedry za neakceptovatelný. Podle něj by se také měly zásadně změnit a obnovit ideje univerzity.

"Klíčové slovo mého programu je vize. Rektor by měl vědět, kam se má univerzita ubírat," uvedl Holeček. ZČU chce jako kvalitní vzdělávací instituci s dobrým jménem, známou kvalitními výsledky, jež svou jedinečnost staví na vnitřní různorodosti. "Nutná je vzájemná důvěra a spolupráce," uvedl. Podle Holečka je efektivita celku tím vyšší, čím více samostatného rozhodování je na jeho částech. "Univerzita tento princip ctí, chci ho ještě posílit, nechat maximální možnou míru na součástech," řekl Holeček, který kandidoval na rektora už před čtyřmi lety, tehdy pouze s Mauritzovou.

Ta dnes uvedla, že po 25 letech končí fáze expanzivního rozmachu univerzity, která vystavěla nové budovy areálu i výzkumná centra. "Nyní přichází fáze konsolidace, proto se ZČU musí soustředit na strategické cíle v novém plánovacím období, aby našla sílu podat projekty, které jí přinesou finanční prostředky a zabezpečí další růst v oblasti vzdělávání a výzkumu," uvedla. Podle rektorky má heterogenní univerzita velký potenciál. Mauritzová ale také zmínila, že ZČU musí najít odvahu redukovat některé studijní programy, některé obměnit, jiné víc podpořit. "V ČR můžeme získat špičkovou excelenci," dodala.

Iloně Mauritzové končí čtyřleté funkční období 28. února 2015.

ZČU v Plzni hospodaří s ročním rozpočtem kolem dvou miliard korun, práci dává více než 2000 lidí. Má devět fakult s více než 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy, studentů je téměř 15.000.