"Výuka v bilingvních třídách bude zajištěna českými a italskými učiteli. V tomto ohledu úzce spolupracujeme s italským velvyslanectvím a jimi doporučenými odborníky," vysvětlila ředitelka. Kromě dvojjazyčných tříd budou zachované i dvě třídy současného vzdělávacího programu, postupně by měly být dvojjazyčné všechny ročníky.

Dvojjazyčně vyučuje v Česku 46 škol, z nichž je 13 soukromých. Pro většinu z nich je druhým jazykem angličtina. Některé z nich mají tento typ výuky jako placený nadstandard, což letos v červnu kritizovala Česká školní inspekce. Asociace ředitelů základních škol ČR proto požaduje zavedení jasných pravidel, jakým způsobem má být na státních základních školách dvojjazyčná výuka zajištěna.

V Truhlářské ulici ale bude česko-italská výuka bezplatná. "Nevidím důvod, proč by státní školy nedokázaly vytvořit kvalitní podmínky pro bilingvní vzdělávání. Stejně tak se domnívám, že by se nemělo jednat o nadstandard," dodala Kendíková.

Základní školu v Truhlářské ulici navštěvuje asi 470 žáků. Po absolvování klasického prvního a druhého ročníku má žák možnost přestoupit do třídy s rozšířenou výukou jazyků, ve třetí třídě začíná anglickým jazykem. V šestém ročníku si pak žáci volí druhý cizí jazyk, německý, nebo francouzský. Výuka se oproti běžné třídě liší především studijním tempem, používanými učebnicemi a pomůckami. Městská část Praha 1 zřizuje celkem pět základních škol.