"Volební zákon nesvěřuje registračnímu úřadu pravomoc přezkoumávat zaměnitelnost názvů volebních stran, které pro volby do zastupitelstev obcí podají kandidátní listinu," píše se v usnesení soudu. Úřad tak podle něho postupoval v rozporu s ústavou a Listinou základních práv a svobod.

Shodné názvy podle soudu nemohou být překážkou volebnímu právu být volen. "Je třeba si uvědomit, že stávající volební systém používaný pro volby do zastupitelstev obcí klade na pozornost a soustředění voliče značně zvýšené nároky," píše se dále v usnesení. Podobné názvy stran ale podle soudu nároky na pozornost voliče dále nezvyšují, nezřídka se totiž vyskytují například kandidáti se shodnými jmény a příjmeními.

"My jsme od začátku tvrdili, že máme právo být zaregistrováni. Bylo pro nás nepochopitelné, že nás magistrát registrovat odmítl," řekla ČTK Jana Wolfová z České suverenity. Koalici teď podle ní začíná velký problém, jak stihnout kampaň, když přišla o tři týdny času.

Kvůli soudnímu sporu zatím nebylo možné vylosovat čísla, která budou mít strany a hnutí na hlasovacích lístcích. Koalice se odlišuje od Passerova hnutí tím, že svůj název píše velkými písmeny. Soud dnes zároveň rozhodl, že kandidátka Passerova hnutí nebyla registrována nezákonně, jak tvrdila koalice Pro Prahu.

"Poté, co bude rozhodnutí doručeno magistrátu, vydá magistrát rozhodnutí o registraci koalice Pro Prahu a vyvěsí je na úřední desku. Třetím dnem od vyvěšení rozhodnutí o registraci se toto rozhodnutí považuje za doručené. Následně bude vylosováno pořadí volebních stran na hlasovacím lístku," uvedla mluvčí magistrátu Petra Hrubá.

Do zastupitelstva hlavního města chce letos kandidovat rekordní množství politických stran, hnutí a koalic. Do letošních komunálních voleb se přihlásilo 32 uskupení, tedy rekordní množství. Kromě tradičních stran i řada zcela nových subjektů. V roce 2010 bylo k volbám připuštěno 23 volebních stran, hnutí či koalic a v roce 2006 jich bylo 24.