"Důvodem pro pořádání akce je upozornit na to, že je třeba zacházet s řekami jinak, než dosud. Ty nemají být zredukovány na dopravní kanály či betonové stoky," řekla Zora Kasíková z Koalice pro řeky. Náplavku si pořadatelé prý vybrali kvůli tomu, že její rozvoj v posledních letech symbolizuje, jak by měli lidé k řekám přistupovat a žít s nimi.

Lidé si mohli také prohlédnout výstavu o řekách o povodních. "Máme tady model řeky Lužnice tak, jak je přirozený. A vedle máme člověkem upravený model, kdy je koryto narovnáno. Zregulovaná řeka paradoxně pojme méně vody při povodních než ta přirozeně meandrující," popsal Jakub Esterka z Koalice pro řeku. Ten byl také jedním z těch, kdo se do Vltavy vrhli.

K dispozici byl návštěvníkům i trojrozměrný model, na kterém bylo možné si vyzkoušet simulaci povodně. Také si mohli vyzkoušet vědomostní kvíz o ceny. Akce bude pokračovat i ve večerních hodinách hudebním vystoupením.

Autorem nápadu na Dny koupání v řekách je Roberto Epple z Evropské říční sítě. Společným koupáním na mnoha místech chtěl oslavit úspěchy dosažené ochránci řek v Evropě, ať už se jednalo o zlepšení čistoty vody nebo o ochranu přirozeného charakteru řek.