"Cílem publikace je veřejnosti představit především v širších souvislostech artefakty, jež lze vnímat jako určité produkty soudobé lidové kultury - tedy neoficiální každodenní kultury širokých vrstev obyvatelstva, předávané neformálně pomocí nápodoby a zvykové tradice," uvedl autor textů knihy Václav Michalička.

Publikace ukazuje předměty, které zaměstnanci automobilky Tatra většinou načerno vyrobili v minulosti v závodech v Kopřivnici a Příboře. Jsou mezi nimi jak praktické výrobky pro použití v domácnosti, vybavení obývacího pokoje, dílen, pro práci na zahradě nebo v hospodářství, ale také velká skupina výrobků, které sloužily k okrášlení bytů.

Posláním knihy je podle Michaličky upozornit na neutuchající tvořivou lidskou práci i na to, jak lidé ve druhé polovině minulého století dokázali zužitkovat možnosti ve svém bezprostředním okolí. Může to být bohatým inspiračním zdrojem i pro současnou společnost.

"Přístup průmyslových kutilů a výrobců kombinujících rukodělné a strojové technologie spolu s jejich uměním poradit si s rozmanitým materiálem a přetvořit ho k praktickým i ozdobným účelům má velký kulturní potenciál," uvedl Michalička.

Autorkou fotografií v knize je Petra Vidomusová. Předměty fotila mnohdy z velké blízkosti, a umožňuje tak vidět to, co běžné oko pozorovatele nezachytí. Knihu je možné koupit v pokladnách Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a v Příboře.