Odborná porota otevřela cestu do finále 23 snímkům a dětská porota hodnotila v nejužším výběru posledních šest favoritů z celkových 104 přihlášených audiovizuálních titulů. Finalisté usilují o některou z deseti cen. V posledních ročnících měla ve finálovém výběru převahu dokumentární tvorba.

"Pro mě osobně je i letos z celkové české produkce více zajímavých dokumentárních filmů než hraných, ale zároveň si uvědomuji, že v hledání ´opravdovosti´, neřkuli ´pravdy´ ve smyslu uměleckého vyjádření to má hraný film těžší, jelikož dokument k těmto atributům může dospět přirozeněji," uvedl člen poroty, režisér a dokumentarista Roman Vávra.

Záměrem cen Trilobit je oceňovat umělecky hodnotná filmová díla, která reflektují společenské a mravní hodnoty. Pevnost těchto hodnot symbolicky ztvárňuje křišťálová trofej, jež vyobrazuje skálu, v níž byli trilobiti nacházeni.

Trilobit je symbolem cen, které v 60. letech uděloval Svaz československých filmových a televizních umělců - FITES nejlepším uměleckým počinům za uplynulé roční období ve filmu a v televizi. Po karlovarském festivalu tak jde o jedno z nejstarších ocenění svého druhu v České republice.

V roce 1995 FITES zřídil Cenu Vladislava Vančury udílenou za dlouhodobý či celoživotní přínos rozvoji české audiovizuální kultury. Jejími nositeli se v předchozích letech stali třeba Jiří Menzel, František Vláčil, Jan Špáta, Věra Chytilová, Arnošt Lustig, Jan Švankmajer, Pavel Koutecký in memoriam, Miroslav Ondříček nebo Miloš Forman.