Závěr 19. a první polovina 20. století byla podle autorů doba, kdy byl Krumlov hlavním městem šumavské fotografie. "Jeho podobu zachytili fotografičtí mistři Seidel, Wolf, Micko a jiní jako místo, kde se potkávali Češi s Němci, rakousko-uherské mocnářství s první republikou, nacismus s komunismem - starý řád s novým. Texty se propojují se snímky do vyprávění o městě, jehož podobu sice zná celý svět, ale jehož příběh z doby před pouhými sty lety téměř zmizel z paměti," uvedla mluvčí.

Nejstaršími objevenými fotografiemi jsou snímky od Franze Kasky z roku 1861, který později působil ve službách Maximiliána Habsburského v Mexiku. Dále fotoalbum Krumlova od Franze Polaka z roku 1871, dar pro následníka trůnu Rudolfa Habsburského při jeho návštěvě města. Z archivu Fotoateliéru Seidel upozorňují autoři na příběh dvou Marií, sochy Krumlovské madony a její majitelky Marie Tucho a také na snímky pro Soupis památek království českého či první vlak na českokrumlovské trati v roce 1892.

Kniha, kterou připravili Zdena Mrázková, Jindřich Špinar a Petr Hudičák, navazuje na svazky z let 2016 a 2017 Lipno - krajina pod hladinou a Šumava - krajina pod sněhem. Je dosud nejrozsáhlejší v této ediční řadě. Autoři spolupracovali s historiky, pamětníky i sběrateli.

Šíře snímků jde od nejstarších přes panoramatické snímky až po dnešní záběry města od Libora Sváčka.

Kniha nabízí i medailony obyvatel, jako byli pekař, holič, truhlář, mlynář, malíř či lékař, starostů, Adolfa Schwarzenberga či podnikatelů. Nahlíží i osudy židovských rodin a dělnice z pracovního lágru v první půli 20. století. "Z těch veselejších (osudů) můžeme jmenovat zrod krumlovských slavností, příběh pomníku Josefa II., kulturní osobnosti, jako skladatel Petr Eben, nebo recesistický spolek Schlaraffia Krummavia," uvedli autoři.

Knihu vydal stejně jako předchozí dvě Českokrumlovský rozvojový fond, který provozuje Museum Fotoateliér Seidel. Fond pečuje o odkaz fotografů Josefa a Františka Seidela čítající 140.000 negativů a pohlednic z konce 19. a první poloviny 20. století.