"Výstava se koná u příležitosti amerického turné České filharmonie a volně navazuje na úspěšnou výstavu Rusalka, která se uskutečnila na témže místě v únoru 2017," uvedla Kvapilová.

České filharmonie uvede Dvořákův Koncert pro violoncello a orchestr h moll v newyorské Carnegie Hall 27. října pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova. Sólového partu slavného violoncellového koncertu, který měl světovou premiéru v roce 1896 v Londýně, se ujme Američanka Alisa Weilersteinová.

Popud ke vzniku této kompozice dal Dvořákovi americký skladatel a violoncellista Victor Herbert, který spolu s ním učil na newyorské konzervatoři. Antonín Dvořák se netajil tím, že jeho vztah k violoncellu není příliš kladný. Po vyslechnutí koncertu, který Herbert pro tento nástroj napsal, se ale jeho názor změnil. Dvořákův koncert si brzy získal velkou popularitu a je prováděn nejvýznamnějšími violoncellisty celého světa. Před dvěma lety ho například zahrál Londýnský symfonický orchestr s violoncellistou Jiřím Bártou ve vyprodaném pražském Rudolfinu v rámci festivalu Dvořákova Praha.

Rukopis koncertu, který Národní muzeum na výstavu v New Yorku zapůjčí, obsahuje i zajímavý odkaz na Dvořákovu první lásku a zároveň pozdější švagrovou Josefinu Kounicovou, která byla v době komponování tohoto díla vážně nemocná a později zemřela. Dvořák vložil do skladby její oblíbenou píseň Kéž duch můj sám z cyklu Čtyři písně.