Původní sochu od významného prvorepublikového sochaře Aloise Bučánka v obci odhalili v roce 1938, na místě ale vydržela jen dva roky. Poté ji tamní obyvatelé ukryli před nacisty. Zpět se vrátila v roce 1945, znovu ale jen na několik let, v padesátých letech ji někdo ukradl. "Zmizela beze stopy. Snažíme se nyní dopátrat, co se tehdy stalo. Podle jedné legendy byla socha vhozena do jednoho z rudických jezírek, podle jiné skončila roztavena ve slévárně, kde byla původně odlita," uvedl garant projektu obnovy pomníku Milan Žák. Obci se podařilo zachovat jen 170 centimetrů vysoký žulový podstavec.

Dochoval se ale původní sádrový model sochy, který Bučánkův vnuk zapůjčil k odlití nové bronzové sochy. Podle starosty je už odlita, transport sochy do obce by měl být 22. října. "V sobotu 27. října, tedy den před stoletým výročím vzniku republiky, pak plánujeme přes tři metry vysoký pomník slavnostně odhalit," uvedl Šebela.

Součástí slavnostního odhalení bude kulturní program a také slavnostní zahájení výstavy, která přiblíží posledních sto let obce. Vystaveny budou například dobové tiskoviny a fotografie nebo ručně vyšívaný kroj ze čtyřicátých let, který vyšívala jedna z rudických obyvatelek.