Knihu nazvanou Václav M. Havel: Mé vzpomínky vydává Knihovna Václava Havla a 25. září ji v 19:00 představí ve svém sídle v Ostrovní ulici v Praze. Hostem bude druhý syn autora pamětí, vědec Ivan M. Havel a redaktoři Jana Čechurová, Jan M. Heller a Pavel Hájek.

Václav Maria Havel (1897 až 1979) byl synem stavebního podnikatele a zakladatele pražského paláce Lucerna Vácslava Havla, bratr filmového producenta Miloše Havla a zeť diplomata a novináře Huga Vavrečky. Za první světové války se jako student účastnil domácího protirakouského odboje, v letech 1918 a 1919 byl první předsedou Svazu československého studentstva a jedním z iniciátorů založení Studentské kolonie na Letné a koleje Budeč, na jejichž výstavbě se podílel.

Václav Maria Havel byl neúnavným organizátorem studentského spolkového života první republiky a hluboce přesvědčený a sociálně cítící demokrat. Byl spřátelený s Tomášem Garriguem Masarykem a byl prezidentem pražského Rotary klubu. V době nacistické okupace spolupracoval s domácím odbojem.

Postavil mimo jiné vilovou čtvrť na Barrandově spolu s velkým společenským areálem Barrandovské terasy, jeho bratr Miloš Havel založil Filmové továrny AB na Barrandově.

Po znárodnění veškerých podniků rodiny Havlových pracoval v letech 1949 až 1952 jako plánovač v Lucerně, od roku 1952 jako vedoucí provozního oddělení sokolského družstva Vzlet, později jako úředník ČSTV. V roce 1949 byl vězněn tři měsíce ve vyšetřovací vazbě na Pankráci.