Jízda králů je lidový obyčej, který spočívá v obřadní objížďce chlapců a mužů na koních. Hlavní postavu krále představuje dospívající chlapec nebo svobodný mládenec. "V průběhu 19. století obyčej jako součást vesnického lidového výročního cyklu zanikl a dnes se na Hané zachovává v rámci místních folklorních a hodových slavností pouze ve čtyřech lokalitách - v Bezměrově u Kroměříže, v Doloplazích u Olomouce, v Chropyni a v Kojetíně," uvedl autor výstavy Josef Urban.

Úvodní pasáž výstavy je věnována obecným informacím o jízdě králů a jejímu zasazení do času a prostoru. Představeny jsou zde i další lidové zvyky a obyčeje, které spadají do letničního období, ať už jde o průvody královniček nebo dětské honění krále. V této části výstavy návštěvník nalezne také cenné artefakty k jízdám králů na Slovácku. Druhá část výstavy provede zájemce legendami a pověstmi, které jsou spojovány se vznikem a původem jízdy králů, zájemci se zde seznámí také s četností královských jízd na střední Moravě v 19. století, postupným zánikem tohoto obyčeje i jeho oživením na folklorní bázi.

Třetí, nejrozsáhlejší část výstavy mapuje jízdu králů v současnosti. "Návštěvník se zde seznámí se současným vnímáním obyčeje v lokální kultuře, proměnou funkce a smyslu královských jízd, ale i výhledem a životností obyčeje v blízké budoucnosti. Především však zde výstava popisuje obnovení a průběh jízd králů ve čtyřech lokalitách, kde se obyčejová tradice dodnes udržuje," uvedla mluvčí muzea Renáta Fifková. Vrcholem výstavy je dioráma doloplazské jízdy včetně modelu koně v životní velikosti s králem v dívčím hanáckém lidovém kroji s pantlékem na hlavě a s růží v ústech.

Výstava tento lidový obyčej návštěvníkům přiblíží prostřednictvím fotografií i cenných sbírkových předmětů. Výstavní projekt je podle jeho tvůrců koncipován jako pozvánka na živé jízdy králů, které se uskuteční 1. července v Doloplazích u Olomouce a 19. srpna 2018 v Kojetíně.