Ministerstvo ale uvedlo, že serveru, který se věnoval informacím o klasické hudbě, opeře a tanci, se dotace snížila kvůli nižšímu bodovému zisku od příslušné komise. "Meziroční snížení dotace o 200.000 korun tvoří pět procent celkových nákladů projektu na rok 2018, které jsou 3,529.800 korun," uvedla mluvčí. Loni podle ní dostal server 800.000 korun, letos 600.000 korun. "Dotace není nároková a nelze uspokojit všechny žadatele vzhledem k omezeným zdrojům resortu," doplnila.

Ministerstvo bylo dříve kritizováno, že velká část jeho rozpočtu putuje do příspěvkových organizací a také na církve, které by podle některých kritiků měl stát financovat přímo, nikoli přes rozpočet resortu. Kritice podléhala zejména oblast živého umění, ale také památkové programy, kde se oproti 90. létům podpora snižovala. Několik posledních let ale rostou s celkovým rozpočtem MK výdaje na obě oblasti.

V oblasti živého umění podali loni žadatelé 3200 žádostí na celkem 1,2 miliardy korun. MK podpořilo 2470 projektů (76 procent) za 714,7 milionu korun. Letos přišlo o 100 žádostí více, po sečtení všech požadavků to bylo za 1,23 miliardy korun. "Bylo podpořeno zatím 73 procent z nich v celkovém objemu 796 milionů korun. Nejsou uzavřena všechna kola dotačních řízení, je předpoklad, že bude podpořeno přibližně 80 procent žádostí," uvedla mluvčí. Převis celkově žádané částky k dnešnímu dni činí podle ní 506 milionů korun, tedy 40 procent.

Nejexponovanější položkou v podpoře živého umění jsou takzvané kulturní aktivity, kde o podporu žádají víceméně nezávislé projekty v oblasti divadla, tance, hudby a výtvarného umění. Z přibližně tisícovky žádostí jich bylo loni i letos podpořeno něco málo přes polovinu sumou 170, respektive 178 milionů korun. Do živého umění spadá i program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů, na jehož výši si divadelníci léta stěžovali. "V roce 2014 byla částka navýšena na 71,6 milionu korun. V letech 2017 a 2018 byla alokace programu ve výši 160 milionů korun a nárůst je tedy o více než 100 procent," říká MK.

V oblasti živého umění narostla podpora od státu mezi roky 2013 a 2018 o 164 procent, v oblasti kulturního dědictví, kam patří památky, muzea či galerie, o 89 procent. Kritizované byly dříve zejména památkové programy, kde v minulých letech podpora byla jen kolem 300 milionů, před dvěma lety už to bylo 600 milionů a loni a letos nad 700 milionů Kč. Podle Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ale požadavky měst, která o dotaci žádají, činí vždy více než miliardu korun. Ministerstvo již dříve uvedlo, že vidí strop přibližně v 800 milionech Kč, více peněz by podle úředníků nebylo možné během jednoho roku vyčerpat a adekvátně investovat.