Vedle reprodukcí známých děl se některá Lhotákova díla objevují na veřejnosti poprvé. K těm patří zejména grafiky s portréty zajímavých mužů, jejichž profese byly často spjaté s technikou, vynálezy a pohybem. Výstava uspořádaná Spolkem přátel Kamila Lhotáka potrvá do 24. července, přístupná bude zdarma denně od 8:00 do 20:00.

"Výstava mužských portrétů Kamila Lhotáka právě v Paláci YMCA není náhoda. Palác byl v roce 1928 původně postaven jako ubytovna pro svobodné mladé muže. A od počátku tu také sídlila YMCA, nejstarší a největší mezinárodní organizace, která vždy formovala a podporovala harmonický rozvoj mladých lidí - jejich ducha, duše a těla," uvedla ředitelka paláce Petra Otřísalová.

Muži, které autor ztvárnil, měli často povolání spjatá s cestováním a dopravou. Byli to námořníci, motocyklisté, či letci a další "báječní muži na létajících a dalších strojích", upozorňuje Evžen Škňouřil, tajemník Spolku přátel Kamila Lhotáka. Mezi portrétovanými jsou ale také geometři, zeměměřiči nebo horolezci, kteří svou profesi či vášeň spojili s průzkumem a poznáváním krajiny.

Lhoták vytvořil také portréty sportovců, mimo jiné cyklistů, basketbalistů či letců v balónech. "Mezi historickými postavami, jimž Kamil Lhoták věnoval obraz, byli třeba spisovatel Jules Verne či malíři Josefa Šíma a Antonín Chitussi. Neztvárnil ale jejich podobu, nýbrž jejich svět, dílo či vizi," uvedl Škňouřil.

Lhoták začal malovat portréty svých přátel zhruba od roku 1946. Portrétoval svého syna, vnuka i děti svých přátel. A také básníky Jiřího Koláře nebo Františka Hrubína. Některé portréty pak Lhoták maloval i na objednávku. "Na výstavě uvidíme i poslední chlapecký portrét od Kamila Lhotáka z roku 1983. Na něm zvěčnil tehdy osmiletého syna svého dlouholetého přítele, básníka a šéfredaktora Jaromíra Pelce. Spolu vydali několik knih. A Lhoták také poskytl Pelcovi svá díla na četné výstavy. Včetně té vůbec poslední za jeho života, která se uskutečnila v roce 1989," dodal Škňouřil. Kamil Lhoták zemřel v říjnu 1990 ve věku 78 let.