Kromě velkých symfonických děl festival uvede i výběr Mahlerova písňového díla. Písně ze sbírky Des Knaben Wunderhorn zazpívají laureáti Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kteří již tradičně na každém ročníku festivalu vystupují. Koncert se uskuteční 12. června v Hotelu Gustav Mahler a na programu budou i díla Roberta Schumanna, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Antonína Dvořáka. "Dílo skladatele, který se narodil 7. července 1860 v Kalištích u Humpolce a do svých patnácti let žil v Jihlavě, tvoří a vždy bude tvořit samozřejmě základní osu celého festivalu," uvedla Černá.

Významným momentem festivalu bude koncert u příležitosti stého výročí vzniku Československa. Bude 21. června v parku Gustava Mahlera a zúčastní se ho 14 hudebních a pěveckých souborů včetně pěveckého sdružení Campanula Jihlava nebo královéhradecké filharmonie. Dirigovat je bude Jan Nosek a Marek Štilec. Rozsáhlý soubor předvede kantátu Česká píseň Bedřicha Smetany. Na závěr zazní národní hymna v klasické úpravě Otakara Jeremiáše.

Pořadatelé se snaží česko - slovenskou vzájemnost připomenout i společným koncertem Bratislavského chlapeckého sboru a českého sboru Boni pueri 5. června.

Diváky by podle Černé mělo přitáhnou také provedení Janáčkova díla Zápisník zmizelého s tenoristou Jaroslavem Březinou a klavíristou Martinem Kasíkem 18. června v Gotickém sále radnice. Kasík vystoupí už 14. června v jiném festivalovém programu s hobojistou Vilémem Veverkou, jeho předek byl podle Černé primátorem Jihlavy, a harfistkou Kateřinou Englichovou.

Doprovodný program festivalu nabídne výstavu v jihlavském Domě Gustava Mahlera i v jeho rodném domě v Kalištích, která bude zahájena 8. července. Objeví se na ní karikatury slavných osobností od Josefa Blechy. V srpnu je vystřídají fotografie Jana Černa. Festivalový program je na webu.