Autoři koncepce Milan Mikuláštík z Národní technické knihovny a Milan Kreuzzieger z Centra globálních studií Akademie věd ČR se snaží prostřednictvím současného umění poukázat na souvislosti mezi různými druhy konfliktů a začlenit je do širšího kontextu. Rozšířená brněnská expozice navazuje na loňskou pražskou výstavu Rozhněvaná planeta.

Konflikty mají podle tvůrců expozice mnoho příčin: mohou být projevem střetu zájmů, nespravedlnosti, nerovnosti, nedostatku i kulturních stereotypů. Neodehrávají se jen na hranicích mezi státy - například teroristický útok se může stát kdekoliv. Mediální zobrazení konfliktů pak ovlivňuje veřejné mínění a podle tvůrců výstavy nezřídka zakrývá jejich podstatu.

"Proto se výstava nevyhýbá kritickým přístupům a diskusím o různých projevech konfliktů a podobách násilí. Z hlediska vizuální kultury je podstatné zprostředkování konfliktů cestou médií, populární kultury, prostřednictvím současných technologií a formou ‚válek obrazů‘," napsali kurátoři.

Jednou z vystavujících je Američanka Martha Roslerová. V cyklu Krásné bydlení: Válka až do domu z přelomu 60. až 70. let kriticky reagovala na americké vojenské angažmá ve Vietnamu. V kolážích konfrontuje domov, luxusní americký interiér, s válečnou realitou za okny domu, jež se k západním lidem dostává pouze prostřednictvím médií. Nová série koláží z let 2004-2008 podobným způsobem konfrontuje konzumní společnost s válkou na Blízkém východě.

Kontrastem bezpečného prostředí domova a vojenské mašinerie se ve své tvorbě zabýval také předčasně zemřelý českoamerický umělec Jan Jakub Kotík. Jeho modifikacemi čalouněného nábytku prorůstají motivy zbraní.