Projekt bude zahrnovat obvodové zdivo hradní zahrady s hlásnou věží, severní hradby se severním křídlem, hranolové věže a oba přístupové mosty včetně štítové zdi na východě a střelecké zdi na jižní straně.

Z původního vzhledu hradeb se zachovalo velice málo. "Celý obvod včetně hranolových přístupových věží a obou mostů byl v 19. století upravován a přestavován v duchu romantismu a novogotiky. V té době vlastnili hrad až do roku 1904 hrabata Daunové, kteří vtiskli celému hradu včetně interiérů novogotický ráz," uvedl Binder.

Projekt, který si památkáři nechají zpracovat, bude podkladem pro žádost o dotace k vlastní realizaci oprav, které budou časově náročné. Předpokládaná délka oprav po přidělení peněz se odhaduje na tři až pět let.

"Oprava této části statiky byla plánována už v celkové rekonstrukci hradu, která započala v roce 1975, bohužel už se na ni v 90. letech nedostalo a hrad byl v roce 1992 otevřen veřejnosti ve stadiu nedokončených oprav," uvedl Binder.

Bítovu postupně roste návštěvnost, těží ze své polohy u Vranovské přehrady. Letos památkáři chystají i několik menších projektů. "Bude třeba položit novou podlahu nad druhým patrem paláce, kde bylo zjištěno po odkrytí záklopu a dlažby z půdovek kompletní napadení trámů dřevokaznými houbami. Dále bude opraven plot parkánové zahrady v části, kde jej bylo nutné rozebrat z důvodu dopravy materiálu na opravu střech. Plánujeme i opravu balkonu na jižní straně paláce," uvedl Binder.

Památkáři také pokračují v restaurování unikátní sbírky devíti arabských a evropských sedel. "Probíhá také ošetřování zoologických preparátů v našich sbírkách," uvedl Binder. Návštěvnost hradu za loňský rok dosáhla 72.960 návštěvníků.