Deník v této souvislosti dodal, že ředitel Národní knihovny Černé Hory Bogić Rakočević už na pondělní tiskové konferenci oznámil, že ISO černohorskému jazyku přidělila mezinárodní kód CRN. Psaný černohorský jazyk je v latince i cyrilici.

"Udělením mezinárodního kódu černohorského jazyka se dělá tečka za všemi zlovolnými řečmi o tom, že černohorský jazyk není jazyk, že je to dialekt nebo varianta nějakého jiného národního jazyka a že se jím seriózní vědci nemohou zabývat," prohlásil Čirgić.

V Černé Hoře začaly debaty ohledně statusu srbského jazyka v nezávislé Černé Hoře v roce 2007, tedy rok po odtržení této bývalé jugoslávské republiky od Srbska. Stalo se tak díky schválené nové ústavě, která označila za oficiální jazyk černohorštinu, a to k nelibosti silné srbské komunity žijící v Černé Hoře.

Černohorský jazyk byl oficiálně zařazen do výuky ve školách v roce 2011, i když většina lidí používá srbštinu. Při posledním sčítání lidu v roce 2011 jen 36 procent obyvatel uvedlo, že mluví černohorským jazykem, zatímco 44 procent se přihlásilo k srbštině.