"Fotbal je každodenní součástí života mnoha lidí, má svou důležitost a společenský přesah. Promítá se do běžného života a naopak. To, co se děje na hřišti, odráží i to, co se děje ve společnosti. V poslední době je ale fotbal spojován spíše s negativními aspekty. My však věříme, že může mít i pozitivní dopad," uvedl koordinátor projektu Štěpán Kyncl.

Páteří celého festivalu bude několik bloků filmových projekcí představující snímky z různých koutů světa, které spojují fotbal se sociální tematikou. Vrcholem večera bude 'klasika' tématu The Other Final. Atraktivní podívanou však nabídnou i další filmy, jako Les Rebelles du Foot nebo český dokument Dva nula.

Na programu bude také divadelní vložka a herec David Novotný přečte ukázku z knížky Já jsem Zlatan Ibrahimovič. Na otázky, jako třeba zda je dění ve fotbale zrcadlem většinové společnosti, budou hledat odpovědi osobnosti z profesionálního sportu či žurnalistiky během panelové diskuse.

Součástí akce bude veřejný fair play fotbalový turnaj, jenž propojí různé skupiny lidí, které by se za normálních okolností nesetkaly. Zahrát si přijde mimo jiné bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Ujfaluši a další známé osobnosti. Uskuteční se též výstavy fotografií, stolní fotbálky a workshopy.