Dosud mohli nakladatelé ministerstvo žádat jen o peníze na překlad. Nově mohou žádat i o peníze na grafickou úpravu a tisk publikace, náklady spojené s úhradou autorskoprávních poplatků a propagací knihy.

"Uspět v Lipsku 2019 je naší prioritou, ale česká literatura má potenciál uspět i v překladu do jiných jazyků. Proto jsme se rozhodli, že zajistíme zahraničním nakladatelům důstojné podmínky," uvedla náměstkyně ministra kultury pro řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová. První uzávěrka je letos 15. listopadu, kdy lze žádat o podporu vydání v roce 2018. Druhá uzávěrka pro rok 2018 bude 15. dubna 2018.

Podle informací na internetové stránce MK získalo podporu od roku 1998 do roku 2016 vydání 760 českých knižních titulů v překladu. Od prvotních osmi překladů v prvním roce udílení dotace po loňských 37 titulů. Letos MK podpořilo pěti miliony korun vydání 95 titulů. Je mezi nimi česká klasika jako Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Viktor Dyk či Vladimír Holan, současní autoři jako Jáchym Topol nebo Petra Hůlová i méně známí spisovatelé nebo básníci.

Kvůli propagaci české literatury v zahraničí se letos po mnoha letech příprav otevřelo České literární centrum. Zřizuje ho ministerstvo kultury, je součástí Moravské zemské knihovny v Brně, sídlí však v Praze. Literární obec přípravy centra a jeho vznik ne zcela jednomyslně přijala. Vzniklo prý jen "od ministerského stolu", bez konzultací s lidmi z literárního provozu.

Jako nepraktické se mnohým jeví začlenění centra pod brněnskou knihovnu; ta před časem dostala za úkol připravovat české účasti na zahraničních literárních veletrzích, což do té doby dělala společnost Svět knihy. Podle odborníků se ke spolupráci s novým literárním centrem nabízel třeba Institut umění - Divadelní ústav, který má také literární sekci a s propagací české literatury v zahraničí zkušenosti. Po rychlé personální změně v čele centra byla v květnu zveřejněna jeho koncepce na pět let, kterou je možné do 15. června připomínkovat. Ten den také ministerstvo kultury pořádá konferenci Státní podpora kultury. Centru má zatím pět zaměstnanců a desetimilionový rozpočet.