Prostory výstavní síně se pro veřejnost uzavřely loni během letních prázdnin. "Nyní má rekonstruované osvětlení, novou výmalbu a zvětšil se i prostor pro realizaci dočasných výstav a doprovodného programu. Přibyly ukázky dobových oděvů," uvedla pracovnice muzea Kateřina Stenchlá.

Nově jsou v síni k vidění například repliky dámských letních šatů a kostým, dívčí námořnický komplet či školní chlapecký oděv z dob první republiky. Nechybí součásti obleků kněží či řeholníků, jako je cingulum, manipul a štola.

Výstava O založení Fryštátu zase představí počátky Fryštátu, historického jádra dnešní Karviné, které sahají až do středověku. "Město bylo tehdy centrem řemesel, obchodu, svébytného životního stylu a vůbec plnilo mnoho ústředních funkcí v rámci společnosti. Od starších sídel se lišilo především tím, že bylo právním subjektem, mělo jistou formu samosprávy a jeho obyvatelé požívali zvláštních výsad oproti lidem na venkově," uvedla Lupková.

Nová výstava ukazuje různé aspekty spojené právě se založením středověkého města. "Nabídne pohled na obecný dobový kontext zakládání středověkých měst i na konkrétní příklady fryštátské aglomerace, její topografie a první staletí jejího městského života," upřesnil archeolog a autor výstavy Petr Zajíček.

Fryštát byl založen jako jedno z městských sídel těšínských Piastovců, patrně ve 14. století. Výstava potrvá do 31. srpna.