"Den židovských památek letos připadá na svátek Tiš'a be-av, při kterém si Židé připomínají zničení jeruzalémského chrámu. A je tak symbolické, že právě v tento den návštěvníci uvidí, jak bohaté kulturní dědictví židovské památky představují a jaké jsou snahy o jeho záchranu," uvedl Pavel Veselý, hlavní koordinátor akce.

Tiš'a be-av je postní den a jeden z nejsmutnějších dnů židovských dějin, připadají na něj ještě další tragické události. Podle tradice právě v tento den odmítli Izraelité vstoupit do Kanaánu a byli potrestáni čtyřicetiletým putováním na poušti. V novodobých dějinách mimo jiné v předvečer Tiš'a be-av roku 1942 začali být Židé z varšavského ghetta převáženi do koncentračních táborů.

Do Dne židovských památek je zapojeno i 15 nedávno opravených objektů z projektu revitalizace židovských památek Deset hvězd, které bude možné navštívit za zvýhodněné vstupné. Památky budou přístupné od 10:00 do 17:00. Pokud celodenní otevření není z různých důvodů možné, bude památka přístupná alespoň v části uvedeného času.