Výstava uspořádaná v roce 120. výročí Sudkova narození (1896) a 40. výročí jeho úmrtí (1976) představí snímky ze sbírky Ústavu dějin umění Akademie věd. Fotografie Josef Sudek pořídil od konce 30. let 20. století přibližně do konce druhé světové války. Nejde však o známý soubor snímků rozestavěné katedrály z 20. let, ale naopak o fotografie spíše neznámé a hlouběji odborně nezkoumané, z válečného protektorátního období, uvádějí kurátoři Vojtěch Lahoda a Katarína Mašterová.

Tehdy Sudek katedrálu rozsáhle a dlouhodobě fotografoval pro účely obrazové monografie. Kniha nakonec nevyšla, část snímků z cyklu svatovítského chrámu však byla publikována v Sudkových obrazových publikacích o Pražském hradě a o Praze z let 1945 až 1948.

Náměty fotografií z tohoto cyklu zahrnují pohled na katedrálu sv. Víta v celku i detailu. Jsou to snímky interiérů či exteriérů, architektonických detailů, chrámové výzdoby, mobiliáře a inventáře včetně předmětů chrámového pokladu, a to v množství variant i zkušebních pozitivů.

Pro výstavu v Ateliéru Josefa Sudka kurátoři výstavy vybrali soubor zhruba 30 originálních fotografií. Snímky z interiéru chrámu a jeho detailů vystihují Sudkovu precizní techniku, atmosféru místa i schopnost autora zprostředkovat nanejvýš intimní sdělení o válkou ztišeném monumentu.

Dvojité letošní výročí Josefa Sudka připomíná také Uměleckoprůmyslové muzeum, které vlastní velkou část fotografovy pozůstalosti. Pro Muzeum kubismu v Celetné ulici připravilo výstavu jeho dosud nepublikovaných fotografií moderní architektury. Sbírku fotografií Josefa Sudka má také Ústav dějin umění AV ČR, kam ji na doporučení teoretičky fotografie a popularizátorky Sudkova díla Anny Fárové věnovala fotografova sestra Božena Sudková. Ústav tak darem získal přibližně 13.500 negativů a 6000 pozitivů fotografií Josefa Sudka.