Volné seskupení 12/15 - Pozdě, ale přece vzniklo v roce 1987 jako reakce na založení skupiny Tvrdohlavých. Umělci ho založili ale hlavně na protest proti tehdejším podmínkám pro české výtvarné umění, které neumožňovaly v dostatečné míře spontánní spolupráci ani konfrontaci umělců. "Vychází z potřeby změnit tuto situaci v kolektivu názorově rozdílných autorů, kteří se pokusí vzájemně respektovat odlišné výtvarné přístupy. Seskupení není uzavřené. Pozdě, ale přece," napsali v dopise Svazu českých výtvarných umělců v roce 1988.

Členové uskupení sice vycházeli ze stejného společensko-kulturního prostředí, reagovali však na ně rozdílnými výtvarnými přístupy. Výstava chce ukázat, jak a kam se tvorba jednotlivých autorů posunula od poslední společné přehlídky. "Pro mnohé však může být tato expozice i objevnou, protože, ačkoliv skupina oficiálně nebyla nikdy rozpuštěna, již přes 20 let se její členové svými díly na společné výstavě nekonfrontovali," říká za galerii Linda Sedláková.

Galerie Gema byla založena v roce 1991. Od té doby do roku 1999 působila v přízemních prostorách dominikánského kláštera v Husově ulici na Starém Městě. Okruh autorů, které tehdy galerii prezentovala, patřil mezi významné české výtvarníky, jako třeba Václav Boštík, Daisy a Jiří Mrázkovi, Adriena Šimotová, z mladších autorů třeba Vladimír Novák či Jakub Stretti. V roce 1999 se Galerie Gema přestěhovala do Domu u Dvou divých mužů v Řetězové ulici, kde působila do roku 2001.

Od té doby neměla vlastní prostory, ale pořádala výstavy ve spolupráci s různými institucemi - Mikuláše Medka v Galerii Rudolfinum (2002), Jiřího Sopka a Karla Nepraše na Pražském hradě (2002) nebo se podílela svými sbírkami na výstavách Františka Hudečka (GHMP, 2006), Václava Boštíka (GHMP, 2011), Rudolf Steinera (DOX, 2011) či Karla Nepraše (DOX, 2012).