"Rozhodnutí je ve prospěch akcionářů Harvardského průmyslového holdingu," uvedla předsedkyně senátu Kateřina Radkovská. Akcie mají nyní jmenovitou hodnotu 1000 korun, valná hromada 13. září rozhodla o snížení základního kapitálu na jednu korunu na akcii. Současnou reálnou hodnotu těchto cenných papírů však nechtěli státní zástupce Ondřej Trčka a Mixová ani odhadovat.

"Je to jeden z prvních hmatatelných výsledků práce nových likvidátorů. Hodnota rozhodnutí nespočívá v nějaké absolutní částce, ale v tom, že státní zástupce pochopil, že tyto akcie patří do HPH," řekla ČTK členka představenstva holdingu Renata Reichmanová. Toto by podle ní nemělo být 'finále', protože takovýchto kyperských společností je celkem 16. Přes 50 procent akcií HPH drží kyperské společnosti napojené na Koženého a Vostrého, dodala.

Reálná cena akcií HPH, které mají být převedeny do majetku holdingu, je podle analytika BH Securities Štěpána Křečka těžko odhadnutelná. S akciemi se totiž dlouho veřejně neobchoduje. Pokud se sníží základní kapitál podle rozhodnutí valné hromady, vlastní kapitál zřejmě i nadále zůstane v záporné hodnotě. Současně se má zvýšit základní kapitál upsáním nových akcií o 25 milionů Kč, čímž HPH získá financování na další průběh procesu likvidace, podotkl.

Zabrání akcií pro stát původně požadovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Kyperské společnosti sice již dříve uzavřely s HPH darovací smlouvy na tyto cenné papíry, smlouvy ale nebyly kvůli některým podmínkám v nich platné. Mixová dnes k soudu přinesla nově uzavřené dokumenty, které jsou podle státního zástupce i soudu v pořádku.

"Náhrada škody poškozeným má přednost před zabráním státem," uvedl u soudu Trčka. Sám proto navrhl, aby soud původní žádost o zabrání cenných papírů zamítl. Žalobce i protistrana se pak vzdaly stížností proti rozhodnutí.

Holding, který vznikl z Harvardských privatizačních fondů Viktora Koženého, má asi 240.000 podílníků. Valná hromada společnosti v září schválila kroky k odvrácení hrozby insolvence.

Likvidaci a konání valných hromad HPH provází řadu let mnoho právních sporů. Vrchní soud v Praze potvrdil koncem roku 2016 jmenování dvou likvidátorů HPH, kterými jsou Mixová a společnost Tomko a partneři. Předchozí likvidátor Zdeněk Častorál podal počátkem listopadu 2016 návrh na insolvenci společnosti. Soud první návrh na insolvenci zamítl. Mixová dnes u soudu uvedla, že holding podal na Častorála trestní oznámení. Likvidátor podle ní nechal skartovat archiv firmy, valných hromad se nezúčastňuje.

Kožený a Vostrý dostali za miliardové podvody tresty deset a devět let vězení. Oba jsou stíhaní jako uprchlí. Kožený měl zaplatit zhruba 8,3 miliardy korun a úroky, Vostrý přes 2,2 miliardy a úroky.