Přestože rodiče škola na problém upozorňovala, chlapec do školy nedocházel. "Dítě si mohlo osvojit laxní přístup k plnění základní povinné docházky, který se v budoucnu může projevit nedostatečnou úrovní znalostí a dovedností nezbytných k uplatnění ve společnosti," uvedla Pokorná.

Podobné případy policie řeší často. Rekordmankou je v tomto směru asi školačka, která ve školním roce 2008/2009 skoro nechodila do školy. Zameškala téměř 1000 hodin.

V Ostravě proto před lety vznikl u městské policie speciální tým složený z policistek, které se věnují zejména této problematice. Radnice v Břeclavi se v roce 2004 dokonce rozhodla v boji proti záškolákům přitvrdit a rodičům za neomluvené hodiny ve škole začala pozastavovat vyplácení sociálních dávek. Záškoláků přibývá pravidelně vždy v období Vánoc. Některé děti si přivydělávají prodejem na trzích či rozdáváním letáků, jiné se v dobu předvánoční soustřeďují v blízkosti velkých nákupních center.