Událost hasiči uzavřeli o hodinu poději, po odjezdu všech pěti jednotek, z nichž byly dvě profesionální a tři dobrovolné z okolních obcí.

"Na místo jsme poslali vůz rychlé záchranné služby, inspektora provozu a speciální vozidlo na řešení mimořádných událostí. Nemuseli jsme nikoho ošetřit," uvedl Brejcha. Záchranáři zůstali na místě, dokud zásah neukončil velitel hasičů. Hasiči zlikvidovali čpavek sorbentem, který pak spláchli z podlahy vodou do jímky. Po konzultaci s odborem životního prostředí města a s pracovníky čistírny odpadních vod směs neutralizovali kyselinou citronovou a majitel ji postupně odpouští.

Mluvčí krajských hasičů Petr Poncar uvedl, že mimo budovu koncentrace čpavku nikoho neohrozila. Detekční přístroje na vozidlech hasičů nenaměřily nebezpečnou koncentraci.

"K úniku došlo vlivem prasklého těsnění na přírubě trubky vedoucí čpavek. Ten unikal na podlahu strojovny, kde byl svody usměrněn do záchytné jímky," upřesnil Poncar. Na místě byla preventivně chemická laboratoř Třemošná.

Chladicí technologie patří jiné společnosti, než je firma Ponnath Řezničtí Mistři, s.r.o., která médium odebírá.

Čpavek se vyznačuje nepříjemným, štiplavým zápachem. Při nižších koncentracích může u lidí vyvolat pálení očí či nosu. Ve vyšších koncentracích může vážně poleptat sliznice dýchacích cest, kůži a oční rohovku a způsobit otok plic.

Čpavek unikl také 9. května z příbramského zimního stadionu, tehdy muselo být ošetřeno osm lidí. V dubnu unikl čpavek na zimním stadionu v Chomutově. Byli evakuováni hosté ze sousedního hotelu a obyvatelé z domů v přilehlé ulici. Nikomu se nic nestalo.