Zmatlík dnes novinářům řekl, že od pilotního projektu spuštěného před dvěma lety se množství prodaného majetku postupně zvyšuje. Centrum využívá podle něj k prodeji aukční portály, ale také prodejnu v Ostravě. "Hledáme takovou cestu, jak majetek dostat k cílovým kupujícím a získat peněžní hodnotu, která slouží buď poškozeným, nebo pokud není poškozený, tak státu," uvedl.

Česko je podle Zmatlíka nicméně stále nováčkem. Podobný systém prodeje zabaveného majetku na zavedených portálech funguje už několik let ve Francii, Belgii nebo Nizozemsku, které si česká strana vzala jako příklad. "Policie zabavuje nemovité i movité věci, ale do tohoto programu jsou zařazeny především automobily či výpočetní technika," uvedl Tuhý. Zajištěné věci podle něj pocházejí z různé trestné činnosti, od drobné majetkové až po organizovaný zločin.

O zajištění majetku rozhoduje orgán činný v trestním řízení, pokud dospěje k závěru, že je výnosem z trestné činnosti. "V takovém případě přechází pod správu státu a my se o něj staráme. Pokud se ukáže, že je vhodné jej zpeněžit, tak jej zpeněžíme," uvedl Zmatlík. Centru se podle něj téměř nestává, že by obvinění byli proti prodeji majetku, rozporují spíš cenu stanovenou podle znaleckého posudku.

K prodeji majetku přistupuje centrum už během soudního řízení. "Například auto ztrácí postupně na hodnotě, proto i pro obviněného, pokud by byl zproštěn, je výhodné, pokud vozidlo zpeněžíme, protože má jistotu, že se mu na konci trestního řízení vrátí hodnota v daném čase, kdy bylo zajištěno," vysvětlil Zmatlík. Získané peníze má na účtu policie, která s nimi naloží podle výsledku trestního řízení, takže i pro odškodňovaného může být výhodnější, že byl majetek prodán v okamžiku, kdy měl ještě větší hodnotu.

První náměstek ministra vnitra Jiří Nováček uvedl, že díky centru fungujícímu na ministerstvu se může policie věnovat produktivnější činnosti. "Nikoliv správě tohoto majetku," uvedl Nováček. Systém navíc brání znehodnocování majetku. "Cílem není, abychom majetek někde drželi, spravovali, ale cílem je majetek, který lze a ztrácí na hodnotě, přeměnit na peníze," vysvětlil Zmatlík.

Při trestné činnosti loni vznikly škody za zhruba 20,3 miliardy, což byl meziroční pokles o 4,4 miliardy korun. Policisté zajistili pachatelům trestné činnosti majetek za 5,4 miliardy korun. Proti roku 2016 to byl pokles, tehdy však policie zločincům zabavila nejvíc majetku v novodobé historii za téměř deset miliard.