Orgány veřejné správy musí podle směrnice o opožděných platbách za dodané služby a zboží zaplatit do 30 dnů a ve výjimečných případech do 60 dnů od obdržení faktury.

"I více než tři roky po zahájení řízení pro nesplnění povinnosti trvá orgánů italské veřejné správy v průměru za 100 dní, než za fakturu zaplatí, a v krajních případech i podstatně déle," zdůvodnila EK své rozhodnutí, jímž chce chránit malé a střední evropské podniky.