Fitch Ratings ve zprávě poukázala na pokles vnějšího zadlužení Maďarska. Upozornila rovněž na snižující se poměr státního dluhu k hrubému domácímu produktu země.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu.