Vedle rekonstrukce trati počítá správa železnic při modernizaci s opravou mostů, nástupišť, technologických zařízení a dalších součástí infrastruktury po celé délce trati. Součástí stavby je novostavba zastávky Praha-Chuchle a kompletní rekonstrukce stanice v Radotíně.

Trať je součástí třetího tranzitního koridoru, která vede z Prahy přes Plzeň a Cheb k hranicím s Německem. Stavba by měla trvat tři a půl roku. Státní organizace bude nabídky přijímat do 17. ledna příštího roku.

Dopravci si dlouhodobě stěžují, že trať je přetížená. I proto správa železnic v tomto úseku připravuje studii vysokorychlostní trati ze Smíchova do Berouna, která by měla vést po části současné železnice. SŽDC řeší tři varianty řešení trati, které počítají s části trati v tunelu.

SŽDC, pro kterou pracuje asi 17.000 lidí, spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah. Příští rok by měla organizace dostat ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu, opravy a údržbu železniční infrastruktury přes 30 miliard korun.