Firma není podle informací v insolvenčním rejstříku schopna hradit závazky po lhůtě splatnosti vůči obchodním partnerům, bankám i orgánům státní správy. Personální ředitel Jiří Skýva dnes ČTK řekl, že podnik dluží zaměstnancům výplaty za září a říjen a předpokládá se, že ani listopadová mzda jim nebude vyplacena. Lidem by měl pomoci úřad práce. Koncem října představovala celková výše závazků zhruba 360 milionů korun.

Výroba v ČKD Kutná Hora byla v půlce září dočasně zastavena. Důvodem byla změna ve vedení společnosti, podle Skývy nebylo možné na předchozí fungování kontinuálně navázat. Poté se výroba znovu rozjela. Předseda představenstva Pavel Krenk v podnikovém zpravodaji uvedl, že provoz firmy byl obnoven, je ale přerušován kvůli blokaci finančních toků. Skýva k tomu řekl, že v rámci reorganizace mají přijít další prostředky na financování výroby, aby se zabránilo jejím výpadkům. "V insolvenci a návrhu na reorganizaci vidíme i ochranu firmy, aby mohla dál fungovat," dodal.

Mzdové nároky má uspokojovat úřad práce. Z tohoto dluhu se tak stanou závazky vůči státu, které by měly být vypořádány v rámci reorganizace. Zaměstnanci mohou o dlužnou mzdu požádat úřad pouze jednou. Musejí se tak rozhodnout, zda možnosti využijí hned a požádají o mzdu za září a říjen, nebo budou žádat až po 17. prosinci o peníze za září až listopad. V prvním případě dostanou peníze ještě před Vánoci, v druhém až v polovině ledna.

ČKD Kutná Hora je od roku 2016 ve ztrátě, jež ke konci září činila přes 280 milionů. Zůstatková účetní hodnota podniku je zhruba 95 milionů korun, další část majetku tvoří pohledávky za 392 milionů Kč, které jsou ale z velké části nedobytné. Podle Krenka se podnik nachází ve složité, nikoliv však neřešitelné situaci. "Technická a technologická infrastruktura společnosti je v dobré kondici, společnost úspěšně prochází novými audity kvality a způsobilosti jak zákaznickými, tak systémovými," uvedl. Zakázek je podle něj dostatek a pokrývají jak současnou kapacitu výroby, tak její objem nezbytný pro dosažení kladných hospodářských výsledků.

ČKD Kutná Hora v minulosti ovládal ukrajinský miliardář Konstantin Ževago. Podle prohlášení firmy ve Sbírce listin je nyní jediným akcionářem ČKD Kutná Hora společnost Hollandsche IRS B.V. se sídlem v Rotterdamu. Nový management přičítá nynější problémy bývalému vedení. Nepříznivou situaci chce řešit restrukturalizací pohledávek či vstupem nového strategického partnera.