"Smyslem této ceny je podpora jednak kvalitní a nezávislé žurnalistiky a jednak česko-německých vztahů nezatížených předsudky. Oba tyto cíle byly i v roce 2018 velmi aktuální," uvedl český ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek.

V kategorii text porota ocenila reportáž Jana Novotného z týdeníku Euro o nezájmu obce Postoloprty zabývat se masakrem sudetoněmeckých obyvatel po druhé světové válce. Druhým vítězem ve stejné kategorii byl vyhlášen Jaroslav Rudiš za článek ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, ve kterém na základě historických událostí z 18. století reflektoval vlastní rodinnou historii a popsal roli brambor v česko-německých vztazích.

V kategorii audio byl oceněn Martin Knitl z Českého rozhlasu Ostrava za reportáž o lidech, kteří byli v chaosu druhé světové války posláni do ústavu pro choromyslné, kde nakonec strávili celý život, přestože byli zcela zdraví. Druhým vítězem kategorie byla vyhlášena Hannah Rauová za sérii příspěvků pro rozhlasovou stanici WDR3 o vlivu takzvaného pražského jara na opoziční hnutí ve východním Německu.

Za multimediální příspěvky cenu získala šestice mladých německých autorek za film o současném životě v česko-německém pohraničí odvysílaný v televizi afk TV a dále Marek Hýža a Tomáš Kusýn za snímek Stíny nad Libavou odvysílaný televizí Noe, v němž popisují historii regionu ovlivněnou odsunem a zkázou.

Zvláštní cenu Mileny Jesenské, která se uděluje za příspěvky věnované tématům, jako je občanská odvaha, multikulturní porozumění nebo tolerance mezi oběma zeměmi získali Andrea Mocellinová a Thomas Muggenthaler. Porota ocenila jejich film o transportu vězňů koncentračních táborů v posledních dnech války. Po cestě napříč tehdejším Protektorátem Čechy a Morava se díky spontánní pomoci českých obyvatel podařilo z transportu smrti osvobodit zhruba 1500 ze 4000 vězňů. Snímek odvysílala televizní stanice Das Erste.

Poprvé bylo letos uděleno zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost. Obdržel je Hans-Jörg Schmidt, který již 30 let působí jako pražský zpravodaj pro různé německé noviny a vedle toho pravidelně vystupuje jako komentátor v českých médiích.