Mezi další elektrárny v desítce patří Prunéřov, Vřesová, Tisová, Mělník II a III, Tušimice, Kladno a Chvaletice. Roční produkce rtuti se u nich pohybovala mezi 74 a 133 kilogramy. V desítce je doplnila ještě Teplárna Plzeň. "Hodnoty rtuti rok od roku kolísají. Znečišťovatelům se také daří díky moderním technologiím obsah rtuti ve spalinách cíleně snižovat, ale stále jsou zdaleka nejvýznamnějšími zdroji jedovaté látky," uvedl ve zprávě programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Podle něj má stát v ruce nástroje, jak omezit znečišťování rtutí ještě víc. "Jsou jimi nové evropské limity pro znečištění ovzduší pro velké spalovací zdroje, které se týkají také rtuti a jsou odvozeny od nejlepších dostupných technologií ke snížení znečištění. Provozovatelé musí limity splnit do srpna 2021. Krajské úřady a ministerstvo životního prostředí jim však mohou udělit výjimku, takže zlepšení ještě není jisté," uvedl Koželouh.

ČEZ pracuje na odstranění rtuti poté, co minimalizoval emise nejvýznamnějších škodlivin, tedy tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku. "Kapacity jsme nasměrovali na plnění nových požadavků schválených limitů. Obsah rtuti je dán parametry uhlí, a jak jsme ověřili, nelze jen přenést osvědčené techniky používané při spalování černého uhlí například v USA. Proto ČEZ rozjel rozsáhlý výzkum a vývoj s cílem, najít vhodné a účinné řešení snižování emisí rtuti v případě našeho hnědého uhlí," uvedl mluvčí ČEZ Kříž.

Hnutí Duha uvedlo, že tepelné elektrárny jsou pro současné Česko částečně zbytné vzhledem k tomu, že velká část energie se vyváží. Podle Energetického regulačního úřadu loni české elektrárny vyrobily 87 TWh, spotřeba činila 73,8 TWh. Rozdíl mezi výrobou a spotřebou je kladná bilance vývozu a dovozu. V hnědouhelných elektrárnách se loni vyrobilo 42 procent elektřiny. Export je však podle Kříže jen dočasným jevem a výroba elektřiny se bez uhelných elektráren neobejde.

Podle Koželouha je ale nutné, aby stát přitvrdil i v postupu proti domácnostem, které spalují hnědé uhlí, a podpořil další kotlíkové dotace.