Insolvenční návrh podalo minulé vedení. Podnik se 400 zaměstnanci se podle něj dostal do problémů kvůli snížení poptávky po jeho výrobcích na světovém trhu a poklesu zakázek a objemu výroby. ČKD Kutná Hora v minulosti ovládal ukrajinský miliardář Konstantin Ževago. Podle prohlášení firmy ve Sbírce listin je nyní jediným akcionářem ČKD Kutná Hora společnost Hollandsche IRS B.V. se sídlem v Rotterdamu.

Soud řízení zastavil pro "nedostatek podmínky řízení spočívajícího v nedostatku podpisu osoby oprávněné za dlužníka jednat a podat insolvenční návrh". Nový předseda představenstva Pavel Krenk ČTK již dříve řekl, že insolvenční návrh nebyl správně podepsán a nebylo věrohodně doloženo, že jeho podání projednalo představenstvo.

Nový management poukazuje mimo jiné na to, že podnik má pro své provozy v Kutné Hoře a Chrudimi zajištěny zakázky na další tři až čtyři měsíce. Podle Krenka ČKD Kutná Hora sice dluží věřitelům téměř 350 milionů korun, proti tomu je ale 400 milionů pohledávek.

Výroba v ČKD Kutná Hora byla v polovině září dočasně zastavena. Důvodem byla změna ve vedení společnosti, podle personálního ředitele Jiřího Skývy nebylo možné na předchozí fungování kontinuálně navázat. Nyní je už provoz obnoven.