Příjmy českých firem a lidí plynoucích z Tchaj-wanu jsou v současnosti zdaňovány v České republice bez ohledu na to, jestli podléhají zdanění i na území Tchaj-wanu. Daň zaplacenou na Tchaj-wanu si může poplatník pouze uplatnit jako výdaj. Zároveň příjmy osob, které jsou přihlášeny k placení daní na Tchaj-wanu a které získávají na území ČR, podléhají zdanění v ČR. "K zamezení tomuto dvojímu zdanění proto předkládaný návrh jednostranně zavádí opatření, která jsou typicky obsahem mezinárodních smluv, přičemž se předpokládá, že Tchaj-wan zavede obdobná opatření vůči České republice," uvádí materiál.

Návrh zákona je výsledkem dohody z prosince loňského roku. Tehdy byla podepsána v Praze dohoda mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří Praha týkající se ustanovení o zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu.

Celkový obrat v rámci obchodní výměny v roce 2017 mezi Českou republikou a Tchaj-wanem činil podle materiálu zhruba 30 miliard korun.

Tchaj-wan, který má demokratické zřízení, Peking považuje za svou provincii. Čína v minulosti opakovaně varovala, že by na ostrově vojensky zasáhla, pokud by Tchaj-wan oficiálně vyhlásil nezávislost.