"Práce drážních hasičů má velký záběr a podle toho jsou zapotřebí i speciální vozidla. Nyní budeme vyzbrojeni moderní technikou," uvedl Soukup. Uvedl, že v červnu drážní hasiči vyjeli k 677 zásahům. Z toho bylo 459 mimořádných událostí, 107 dopravních nehod a 218 preventivních a technických zákroků.

Dnes drážní hasiči převzali standardní cisterny typů CAS 20 a CAS 30 na podvozcích Scania. Používat je budou jednotky v Havlíčkově Brodě, Chomutově, Přerově a Kralupech nad Vltavou. V dalších etapách vozový park hasičů doplní další cisterny, speciální automobil pro likvidaci uniklých nebezpečných látek, vyprošťovací vozidlo, automobilový jeřáb nebo automobilová plošina pro práci ve výškách.

Státní organizace SŽDC, pro kterou pracuje asi 17.000 lidí, spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah.

ry dr