"Zbylá část zisku za rok 2017 ve výši 434.573 Kč bude převedena jako příděl do nerozděleného zisku z minulých let," uvedla Dronská. Dividendy firma vyplatí bezhotovostním převodem na účty akcionářů uvedené v evidenci cenných papírů.

Veolia Energie patří v Česku mezi přední výrobce a dodavatele tepla a elektřiny. Zisk téměř 1,017 miliardy Kč, kterého v roce 2017 dosáhla, byl oproti předchozímu roku více než trojnásobný. Tržby se firmě meziročně snížily o 368 milionů (4,6 procenta) na 7,55 miliardy Kč.

Společnost má zhruba 1600 zaměstnanců. Do skupiny Veolia v Česku patří mimo Veolie Energie ČR také Veolia Energie Kolín, Veolia Energie Mariánské Lázně, OLTERM & TD Olomouc, AmpluServis nebo Veolia Průmyslové služby ČR. Skupina je součástí světové skupiny Veolia, která má téměř 174.000 zaměstnanců na pěti kontinentech.