Moravia Industry koupila středisko Hard Jeseník, část závodu Vítkovice Power Engineering (VPE), ve výběrovém řízení loni 3. listopadu. Od insolvenčního správce VPE převzala stroje, know-how, zakázky, menší část nemovitostí a zhruba 130 zaměstnanců. Vedení Moravia Industry poté oznámilo, že v produkci montovaných hal hodlá pokračovat. Výroba ale obnovena nebyla.

Společnost Administrace insolvencí CITY TOWER soudu oznámila, že se považuje za podjatou, jelikož je personálně propojena s advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný. Tato advokátní kancelář připravila klíčovou smlouvu o převodu části závodu Hard Jeseník, kterou nabyla právě Moravia Industry.

Soud se s názorem Administrace insolvencí CITY TOWER ztotožnil a novým předběžným správcem jmenoval advokátní kancelář Zrůstek a partneři. Úlohou předběžného správce je před rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu zjistit dlužníkův majetek, přezkoumat jeho účetnictví a podat zprávu o své činnosti.

Insolvenční návrh na Moravia Industry, která nyní sídlí v Londýně, podal bývalý zaměstnanec Hardu Peter Antolík. Moravia Industry mu prý dluží za listopadovou mzdu a odstupné bezmála 100.000 Kč. Soudu navrhl, aby na Moravia Industry prohlásil konkurz. Soud insolvenční řízení zahájil na začátku března. Pohledávky kromě bývalých zaměstnanců či Úřadu práce ČR přihlásila i firma Vítkovice, která požaduje 4,6 milionu Kč.

Moravia Industry považuje insolvenční návrh za účelový a šikanózní. "O uplatňovaných pohledávkách nerozhodl žádný soud, a jsme proto toho právního názoru, že na jejich základě nelze vyhlásit insolvenční řízení. Máme pochybnosti, zda ve svůj úspěch mohou věřit alespoň sami navrhovatelé," řekl ČTK mluvčí Moravia Industry Pavel Kočiš. Zároveň zpochybnil přihlášené pohledávky Vítkovic.

Výpovědi, které loni v září rozdal zaměstnancům Hardu insolvenční správce VPE, označila Moravia Industry za neplatné. Velká část zaměstnanců Hard Jeseník s tím nesouhlasila a po uplynutí dvouměsíční lhůty se zaevidovala na úřadu práce. Zaměstnanci tvrdí, že na Moravia Industry přešla veškerá práva a také povinnosti z pracovněprávních vztahů. Pracovní poměr jim podle Kočiše zanikl k 30. listopadu a nárok na odstupné nevznikl.

Situace v bývalém Hardu Jeseník je nepřehledná. Moravia Industry a Vítkovice vedou spor o platnost pronájmu výrobních hal v jeho areálu. Zatímco firma Vítkovice tvrdí, že Moravia Industry měla její haly kvůli výpovědi do konce února vyklidit, tak protistrana výpověď z nájmu napadla u soudu a zároveň požádala o předběžné opatření. Další soudní spor se týká loňského prodeje nemovitostí v areálu Hardu.