Generační výměna přináší také konflikty mezi zakladateli a nástupci, což potvrzují dvě třetiny dotazovaných firem. Jen těsná nadpoloviční většina vlastníků ví, komu rodinnou firmu předat. Před rokem to bylo ještě 70 procent.

Předat firmu rodinnému příslušníkovi plánuje 57 procent firem, necelá polovina z nich (47 procent) již ví, komu ji předají. Na meziročním poklesu se ale začíná projevovat trend, kdy potomci využívají lukrativních nabídek na trhu práce a upřednostňují před náročností vlastního podnikání často komfortnější zaměstnání u velkých firem.

Celých 65 procent rodinných firem plán na předání podniku nemá a ani o něm neuvažuje, což může být podle asociace velkým rizikem. "Nejvíce ztrát vyplývajících ze špatného předání vyplývá totiž z nepřipravenosti všech stran, proces se často děje intuitivně, v časovém tlaku a bez dopředu projednaných podmínek a pravidel. To může znamenat vznik problémů a nedorozumění, jak mezi předávajícími, tak mezi firmou a dodavateli, bankéři nebo zákazníky," uvedla generální ředitelka asociace Eva Svobodová.

Více jak polovina rodinných firem uvádí, že nástupci mají vhodné vzdělání pro řízení firmy. Naopak pouze třetina nástupníků má dostatek zkušeností. Co se týká vlastností potenciálního nástupce a budoucího lídra firmy, projevuje se u rodinných firem vyšší důraz na dlouhodobou stabilitu. "Zatímco v nerodinných firmách jsou více požadovány manažerské, organizační a oborové schopnosti, u rodinných firem je kladen vyšší důraz na zodpovědnost, čestnost a spravedlivost," upozornil prezident asociace Karel Havlíček

Rodinné firmy se aktivně začaly zajímat o myšlenku ukotvení rodinného podnikání v české legislativě. Na 77 procent souhlasí s tímto krokem, což je o 34 bodů více, než tomu bylo v loňském roce. V okamžiku, kdy bude uzákoněna definice rodinné firmy, mohou následovat další kroky pro podporu tohoto typu podnikání, ať už přímou nebo nepřímou, například snížením administrativní zátěže, zjednodušením daňové agendy těchto firem a podobně, podotkl Miroslav Svoboda, partner ve společnosti Deloitte, která na právním ukotvení definice pracuje.

Na 83 procent rodinných firem deklaruje mimořádnou náročnost vůči svým zaměstnancům, stejný přístup ale volí i k potomkům ve firmě. Ke konfliktům mezi rodinnými příslušníky dochází ve dvou třetinách rodinných firem, nejčastěji mezi zakladateli a nastupující generací či zakladateli navzájem, naopak konflikty mezi rodinou a ostatními zaměstnanci nejsou příliš časté.

fd mal