Podle úřadu dopravní podnik postupoval správně. Iveco podle něj nedodalo osvědčení od Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID), který se týkal zařízení pro nevidomé.

Zařízení pro nevidomé sice podle antimonopolního úřadu nemuselo v době jeho uvedení do provozu podléhat certifikaci ROPID. Navrhovatel, tedy Iveco, se však nemohl domnívat, že požadavek zadavatele na předložení osvědčení se jej netýká a že bylo možné jej bez dalšího v nabídce zcela opomenout, uvedl Rafaj.

Iveco nabídlo v soutěži autobusy za 1,482 miliardy korun, SOR za 1,5 miliardy korun. Třetí byl Solaris s nabídkou 1,639 miliardy korun. Cena nebyla jediným ukazatelem, váhu měla i spotřeba a provozní náklady. Iveco ji má vyšší, ale nakonec v bodovém hodnocení těsně SOR porazilo. Hodnotící komise ale v nabídce našla nedostatek, kvůli kterému firmu vyloučila.