Informaci přinesl server irozhlas.cz. Sokolovská uhelná uvedla, že má se zpracováním odpadních kalů zkušenosti a jejich zpracování umožnilo už povolení při zahájení činnosti zplyňování. "Díky tomu, co naše technologie umí, tak to umí zpracovat bez vlivu na životní prostředí. Jsme tedy koncovka, u které se to dá zpracovat," řekl ČTK Pöpperl.

Podle informací AVE CZ, která likvidaci kalů zajišťuje, je připraveno prvních 13.000 tun kalů z ropných lagun Ostramo k odvozu a finální likvidaci. Vytěžené surové kaly prošly neutralizační úpravou a mohou být zařízením, které disponuje příslušnou technologií, nezávadně odstraněny.

Ředitel státního podniku Diamo, který má správu a sanace lagun na starosti, Tomáš Rychtařík uvedl, že první vlak speciálně určený pro přepravu nebezpečného odpadu bude z Ostravy vypraven v příštím týdnu. "Všechny podmínky pro bezpečný převoz a ekologicky šetrnou likvidaci kalů z lagun podle zákona o odpadech a státními orgány schváleného prováděcího projektu byly splněny," uvedl Rychtařík.

V rámci odstranění ekologické zátěže má být z lagun postupně vyvezeno k likvidaci 91.000 tun kalů. "Upravené kaly jsou deponovány v areálu lagun Ostramo. Jejich maximální množství, které zde můžeme dočasně deponovat, je 30.000 tun. Před samotným odvozem upravené kaly ještě projdou mechanickou úpravou tříděním," uvedla Pavla Ivácková, mluvčí AVE CZ.

O doplnění integrovaného povolení pro zpracovatelskou část ve Vřesové požádala Sokolovská uhelná loni. "Změna se týkala zpracování nového odpadu, který může být do zařízení přijat ke zpracování. K tomu se opět vyjádřilo ministerstvo životního prostředí, které potvrdilo, že změna nepodléhá posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí," uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Na základě toho krajský úřad vydal v září 2017 rozhodnutí o změně integrovaného povolení, kterým se provozovateli uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání ostatních a nebezpečných odpadů s rozšířením konkrétních druhů těchto odpadů. Jedná se o obdobné kaly, které už v současnosti jsou v generátorech ve Vřesové zplyňovány. Podle Pöpperla by zpracování kalů mělo začít zřejmě od dubna. Povolení ke zpracování podle něj ale prošlo standardním schvalováním orgány státní zprávy

Informace o zpracování nebezpečných kalů z Ostravy zaskočila i vedení Vřesové. "Nás o tom nikdo neinformoval. Máme samozřejmě obavy, že půjde o ekologickou zátěž. Riziková může být už i samotná přeprava a překládka takových látek," řekl ČTK místostarosta Vřesové Vlastislav Hlávka (nez.).

Podle Pöpperla i krajského úřadu byly zainteresované úřady, včetně Vřesové o doplnění povolení informovány. "O rozhodnutí odboru životního prostředí krajského úřadu ohledně změny integrovaného povolení byla informována obec Vřesová a město Chodov, Městský úřad Sokolov a další instituce - Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice a podobně," dodala mluvčí krajského úřadu.

Ostravské laguny představují jednu z největších ekologických zátěží v Česku. Do areálu chemičky Ostramo se ukládaly odpady z rafinérské výroby a později odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Kaly nejprve zpracovávala cementárna v Čížkovicích na severu Čech. Protestovaly ale proti tomu ekologické organizace a cementárna další zpracování zastavila.