"Kontroly jsou prováděny průběžně během celého týdne formou místního šetření, zpravidla je prováděn kontrolní nákup," uvedl. Podniky kontroloři vybírají na základě analýz úřadu a podnětů z různých zdrojů. Analýzy zkoumají podle daňových přiznání to, jak velké mají firmy obraty a další ukazatele a ty se porovnávají s EET. Podnětů, jichž se někteří podnikatelé obávali, že budou šikanózní, třeba od konkurence nebo veřejnosti, je minimum. "Není to podstatný zdroj našich informací," řekl Kasl.

Zkontrolovaná čtvrtina všech provozoven s EET je podle Kasla velmi dobré číslo. "A samozřejmě, tam, kde jsme zjistili nějaké pochybení, tak tam jsme byli i vícekrát," uvedl ředitel.

Velké obchodní řetězce mají EET většinou v pořádku, protože měly všude pokladny už před spuštěním evidence. "Tam je pochybení minimum. Podvody se dějí spíše u menších subjektů. Ale není to pravidlo," uvedl Kasl. O tom svědčí nejvyšší uložená pokuta v regionu - 150.000 korun. Zaplatila ji obchodní firma, která má provozoven hodně.

Šlo o závažné porušení zákona o evidenci tržeb. "Kontrolou se zjistilo, že podnikatel opakovaně vydával takzvané předúčtenky, což je forma předběžné účtenky bez patřičných náležitostí podle zákona, zejména bez povinných kódů FIK (fiskální identifikační kód, který svědčí o odeslání online dat finanční správě) a BKP (bezpečnostní kód poplatníka)," uvedl ředitel. Podnikatel pak pouze na vyžádání zákazníka vystavil účtenku splňující zákonné náležitosti.

Finanční úřad dělá kontroly spíše ve větších městech. Nezaměřuje se tolik na vesnické krámky a hospody, jak se obávali obce a živnostníci. "Nevozíme se principiálně po malých provozovnách. Jde nám o ty větší, kde státu uniká daleko více peněz. Také podle tohoto směřujeme naše kontroly," řekl Kasl.