"Rok 2017 hodnotím po obchodní stránce jako velmi vydařený a jsem rád, že jsme stejně jako loni pomohli exportérům ve více než třech desítkách zemí světa," uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Kromě Číny směřovala značná část pojištěného vývozu do Ázerbájdžánu, konkrétně 7,4 miliardy Kč a do Gruzie (5,4 miliardy Kč). Téměř jedna třetina všech uzavřených obchodů se týkala automobilového průmyslu.

EGAP také pokračoval v intenzivní podpoře vývozu zboží a služeb malých a středních podniků, celkem uzavřel 84 smluv v hodnotě 1,9 miliardy Kč. V roce 2016 to bylo 51 smluv v celkové výši 1,7 miliardy Kč.

Česká exportní banka (ČEB) na konci loňského roku požádala EGAP o zaplacení miliardové pojistky kvůli nedokončené elektrárně Adularya v Turecku. Banka, která půjčila na projekt téměř 12 miliard korun, na konci roku poslala pojišťovně EGAP takzvané ohlášení hrozby pojistné události. Přesnou částku požadovaného pojistného plnění žádná ze stran neuvedla. Celková pojistná angažovanost EGAP je podle dřívějších informací 16,1 miliardy korun Kč, nesplacená výše jistiny úvěru ČEB je 11,7 miliardy Kč.

Podle zprávy, kterou loni projednala vláda, klesl podíl problémových úvěrů ČEB na 43 procent. Na konci roku 2015 tvořily nestandardní, pochybné či ztrátové pohledávky banky 42,2 miliardy korun, tj. 51,8 procenta. Nesplácené pohledávky pocházejí z let 2007 až 2011 z budování skláren, továren a elektráren, kterým posílali stroje a vybavení čeští výrobci. Některé problematické obchodní případy z tohoto období vyšetřuje policie.

EGAP zajišťuje podporu českého exportu pojišťováním vývozních úvěrů především do zemí mimo Evropskou unii. Za 25 let své existence společnost pojistila vývoz za více než 800 miliard korun do stovky zemí světa. Stát ve společnosti vykonává vlastnická práva prostřednictvím ministerstva financí, průmyslu, zemědělství a zahraničí.