Pro Česko je například nepřijatelný na poslední chvíli zvýšený cíl úrovně obnovitelných zdrojů v dopravě. Poslední návrh předpokládá v roce 2030 hodnotu obnovitelných zdrojů 14 procent s minimálně tříprocentním podílem pokročilých biopaliv.

Podle náměstkyně českého ministra průmyslu a obchodu Lenky Kovačovské je to "dramatické" zvýšení v situaci, kdy byly z návrhu zároveň odstraněny prakticky všechny nástroje, které mohla země jako ČR k jeho dosažení využít. Otazníky visí také nad způsobem započítávání obnovitelných zdrojů na železnici a navíc stávající podoba návrhu znevýhodňuje země, které nevyužívají námořní dopravu.

Pokud se tedy Česku nepodaří v těchto oblastech dnes večer dojednat přijatelný kompromis, bude země podle Kovačovské trvat na celkovém cíli obnovitelných zdrojů v dopravě na původních 12 procentech. Celkový cíl pro obnovitelné zdroje, který je v návrhu na 27 procentech, se zatím nemění, státy ale diskutují o urychlení cesty, jak se k této hranici dostat.

Česko má výhrady také k nynější podobě směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, řekla dnes ČTK a Českému rozhlasu náměstkyně Kovačovská.