"Výkon reaktoru bude postupně zvyšován ze současných 36 procent až na 100 procent, kterých by měl dosáhnout během dnešního dne," uvedl mluvčí krátce po 06:00.

Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu celkové spotřeby elektrické energie v ČR. Elektrárna má čtyři výrobní bloky, zbývající tři pracují naplno, v plném provozu byly i během právě ukončené odstávky.

V reaktoru čtvrtého bloku obnovili energetici řízenou štěpnou reakci ve středu krátce po 09:00. "Všechny preventivní kontroly zařízení, které technici prováděli po opravě drobné netěsnosti na sekundární části zařízení, byly úspěšně ukončeny," uvedl Bezděk. Následovalo postupné zvyšování výkonu bloku, připojení parních turbín a zahájení výroby elektrické energie.

Výkon čtvrtého bloku Dukovan začali energetici snižovat v noci na 8. listopadu kvůli zvýšenému přítoku neradioaktivní vody v jeho uzavřeném drenážním systému. Po kontrole zařízení se rozhodli blok odstavit. Kontrolní a bezpečnostní mechanismy elektrárny podle jejího ředitele Miloše Štěpanovského zafungovaly správně. "Samotná oprava nebyla náročná, ale blok jsme museli vychladit a všechno zařízení v souladu s předpisy znovu zkontrolovat," uvedl Štěpanovský v dnešní tiskové zprávě.

Poslední letošní plánovaná odstávka v Dukovanech skončila 3. listopadu, týkala se bloku číslo tři. Štěpanovský pak uvedl, že tím skončilo náročné období několikaměsíčních odstávek spojených především s přípravami elektrárny na další dlouhodobý provoz.

U dukovanských bloků tři a čtyři žádá firma ČEZ Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o nové povolení k jejich provozu, protože nynější desetileté licence skončí na konci roku. Pro bloky jedna a dva už ČEZ od SÚJB nové povolení k provozu získal.