Každý desátý respondent neuhrazené faktury kvůli právní komplikovanosti podle průzkumu vůbec neřeší a raději se smíří se ztrátou. "Z průzkumu vyplývá také to, že podnikatelé následnému vymáhání svých pohledávek věnují spoustu času a energie. Tři čtvrtiny podnikatelů kontaktují své odběratele telefonicky, 60 procent posílá upomínky e-mailem. Více než třetina je připravená obrátit se v případě problémů na právníky, což znamená další náklad," uvedl Tomáš Macků z Ipsosu.

Makléřská pojišťovací společnost Insia ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou nabízí od září pojištění proti nezaplacení transakcí, které podnikatelé považují za rizikové. Toto pojištění jednotlivých faktur, které je určeno především menším a středním podnikatelům a živnostníkům, dosud v ČR nebylo. Vztahuje se na nezaplacení faktury odběratelem z důvodu vyhlášení jeho úpadku, platební neschopnosti či neochoty fakturu zaplatit.

"Podnikatel si může pojistit pouze takové dodávky, které z jakýchkoli důvodů považuje za rizikové, případně ty, které by ho v případě neproplacení mohly existenčně ohrozit," uvedl generální ředitel společnosti Insia Ivan Špirakus. Pojistit faktury od 10.000 do 250.000 korun včetně DPH mohou odběratelé se sídlem v Česku a na Slovensku. Služba je zatím jen pro klienty ČSOB Pojišťovny, později by mohla být i na jejich doporučení. Otevřená pro všechny by mohla být do jednoho roku, bude ale záležet na vývoji škod, podotkl Špirakus.

Službu lze sjednat online na www.pojistenafaktura.cz. Klient zadá údaje o odběrateli, data o faktuře, vloží její kopii a zaplatí pojistné, které je od jednoho do dvou procent z hodnoty pojišťované faktury. Zákaznické centrum Insie sleduje platby a v případě neuhrazení faktury zahajuje do několika dnů po její splatnosti průběžné vymáhání. Pokud se platbu nepodaří vymoci, vyplatí pojišťovna plnění tři měsíce po splatnosti faktury. U pojištění faktur je spoluúčast 15 procent z celkové škody.

fd ktp